Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kaźmierzu
Menu góra
Strona startowa Informacje Wnioski do pobrania Wydział Nieruchomości i Inwestycji Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, bieżące, menu 1397 - BIP - Urząd Gminy w Kaźmierzu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nazwa

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opis

Dotyczy

Miejsce

Wydział Nieruchomości i Inwestycji

 

Informacja

Miejsce składania dokumentów:
1. Pisemnie: Urząd Gminy Kaźmierz ul. Szamotulska 20, 64 – 530 Kaźmierz.

 

 

2. Elektronicznie, za pośrednictwem portalu ePUAP

 

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 ze zm.) - jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej - jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
4. Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna w postaci: elektronicznej, w obowiązującym państwowym układzie odniesień przestrzennych lub papierowej
5. Określenie granic terenu objętego wnioskiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, przedstawione w formie graficznej.
6. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie graficznej.
7. Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839).
8. Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych - jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego.
9. Inne (w tym np. licencja mapy, dokumenty, które pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej).

 

Opłaty

Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 598 zł (wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kaźmierz nr 13 9072 0002 0200 0273 2000 0004 lub kartą w Kancelarii Urzędu). Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

65 dni.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy w Tarnowie Podgórnym.

 

Podstawa prawna

Art. 104 i 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego;
Art. 50 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Uwagi

Materiał pomocny przy wypełnieniu wniosku: Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB).

 

 

Formularz do pobrania:

Wzór wniosku o ustalenie lokalizcji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (DOCX, 98 KB)

Metryka

sporządzono
2022-03-08 przez Kozber Krystyna
udostępniono
2022-03-08 00:00 przez Ozimek Tomasz
zmodyfikowano
2022-07-05 11:27 przez Ozimek Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
134
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.