Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kaźmierzu
Menu góra
Strona startowa Informacje Wnioski do pobrania Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej Petycja
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Petycja, bieżące, menu 1373 - BIP - Urząd Gminy w Kaźmierzu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Petycja

Petycja

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, poz. 695, poz. 1298).

Wymagane dokumenty:

 • Petycja zawierająca:
  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
  • oznaczenie adresata petycji,
  • wskazanie przedmiotu petycji.
 • Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję

Opłaty:

 • Brak.

Termin odpowiedzi:

 • Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia.
 • Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji złożone zostaną dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić ich łączne rozpatrzenie. Na stronie internetowej urzędu ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje – nie dłuższy niż 2 miesiące.

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne:

 • Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej

Tryb odwoławczy:

 • Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi, nie przysługuje również od niego odwołanie.

Uwagi:

 • Petycja nie ma określonego wzoru.
 • O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
 • Jeżeli petycja nie zawiera:
  • oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję lub miejsca zamieszkania, albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję,
  • oraz adresu do korespondencji - pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

 

Formularze do pobrania:

Brak.

Metryka

sporządzono
2020-10-05 przez Ozimek Tomasz
udostępniono
2020-10-05 00:00 przez Ozimek Tomasz
zmodyfikowano
2020-10-05 09:30 przez Ozimek Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
445
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.