Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kaźmierzu
Menu góra
Strona startowa Informacje Wnioski do pobrania Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, bieżące, menu 1358 - BIP - Urząd Gminy w Kaźmierzu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Podstawa prawna:

 • art. 152 oraz 378 ust. 3 pkt.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219),
 • art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1510).

Wymagane dokumenty:

 • zgłoszneie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, do którego należy załączyć:
  • kopię mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (oryginał do wglądu),
  • kopię zgłoszenia z Wydziału Budownictwa, Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Szamotułach na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z adnotacją Starostwa o nie wniesieniu sprzeciwu (oryginał do wglądu),
  • kopię certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu),
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • 120,00 zł za zgłoszenie

Zwolnienie z opłaty: Na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546), zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. W przypadku podlegania zwolnieniu z opłat, należy dołączyć oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

Termin odpowiedzi:

 • Do 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne:

 • Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Tryb odwoławczy:

 • Brak.

Uwagi:

 • Przed rozpoczęciem eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego w ramach zwykłego korzystania z wód właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zgłoszenia Wójtowi Gminy Kaźmierz zamiaru rozpoczęcia użytkowania oczyszczalni.
 • Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli Wójt w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 • Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
 • Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć Wójtowi informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończeniu eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

 

Formularze do pobrania:

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni (PDF, 141 KB)

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni (DOCX, 22 KB)

Oświadczenie zgłaszającego instalację (PDF, 83 KB)

Oświadczenie zgłaszającego instalację (DOCX, 13 KB)

Metryka

sporządzono
2020-09-18 przez Dryjańska Agnieszka
udostępniono
2020-09-18 00:00 przez Ozimek Tomasz
zmodyfikowano
2022-04-29 13:36 przez Ozimek Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
299
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.