Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kaźmierzu
Menu góra
Strona startowa Aktualności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Aktualności, menu 1235 - BIP - Urząd Gminy w Kaźmierzu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Aktualności

Data wytworzenia 2023-03-24, ostatniej modyfikacji 2023-03-27 10:10
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-04-07 00:00

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania

NI.6220.10.2022 Kaźmierz, 24.03.2023r. O B W I E S Z C Z E N I E zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania Na podstawie art. 63 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm., powoływana dalej jako „Uooś”) oraz w odniesieniu do art.
Data wytworzenia 2023-03-24, ostatniej modyfikacji 2023-03-27 10:03
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-04-07 00:00

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

NI. 6220.10.2022 Kaźmierz, 24.03.2023 r. O B W I E S Z C Z E N I E zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, 66 i 68 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz.
Data wytworzenia 2023-03-23, ostatniej modyfikacji 2023-03-23 14:34
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-04-06 00:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica Nr RZP.6733.27.2022 z dnia 20.03.2023 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 503 ze zm.), Urząd Gminy w Rokietnicy informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę jednotorowej kablowej linii elektroenergetycznej SN wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek ozn.
Data wytworzenia 2023-03-23, ostatniej modyfikacji 2023-03-23 14:26
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-04-06 00:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Duszniki ROS.6220.30.2022.DG z dnia 20.03.2022 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Duszniki ROS.6220.30.2022 z dnia 20.03.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Dalszej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Sekowo Pole A i Pole B na działkach o numerach ewid. 32, 34 i 35, obręb Sękowo, gmina Duszniki, powiat szmaotulski, województwo wielkopolskie" ROS.6220.30.2022 Obwieszczenie z dnia 20.03.2023 r. (PDF, 994 kB)
Data wytworzenia 2023-03-22, ostatniej modyfikacji 2023-03-22 12:14
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-04-05 00:00

Obwieszczenie/ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na dz. nr 146 w Kiączynie

NI.6220.2.2023 Kaźmierz, 22.03.2023r. O G Ł O S Z E N I E O B W I E S Z C Z E N I E – zawiadomienie stron o wydanej decyzji Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.
Data wytworzenia 2023-02-24, ostatniej modyfikacji 2023-02-24 13:40

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 77/12 i 78, obręb Gaj Wielki,  gm. Kaźmierz.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 77/12 i 78, obręb Gaj Wielki, gm. Kaźmierz. [obwieszczenie]
Data wytworzenia 2023-02-24, ostatniej modyfikacji 2023-02-24 13:37

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV na działkach o nr ew.: 62/6, 70 i 69 obręb Dolne Pole, gm. Kaźmierz.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV na działkach o nr ew.: 62/6, 70 i 69 obręb Dolne Pole, gmina Kaźmierz. [obwieszczenie]
Data wytworzenia 2023-02-22, ostatniej modyfikacji 2023-02-22 14:41

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV na działkach o nr ew. 112/3 i 109 obręb Kiączyn, gmin

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV na działkach o nr ew. 112/3 i 109 obręb Kiączyn, gmina Kaźmierz. [obwieszczenie]
Data wytworzenia 2023-02-16, ostatniej modyfikacji 2023-02-16 14:24

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c dn 160 PE do 0,5 Mpa na działkach o nr ewid.: 54/3, 53/1, 48, 86/1, 85, 77/4, 78/2, 46/19, 46/22, 77/5 i 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c dn 160 PE do 0,5 Mpa na działkach o nr ewid.: 54/3, 53/1, 48, 86/1, 85, 77/4, 78/2, 46/19, 46/22, 77/5 i 79/3 obręb Komorowo oraz 95, 177/1, 177/2, 106, 107, 112, 113, 116, 121, 122, 131, 138, 173 i 177/3 obręb Gorszewice, gmina Kaźmierz. [obwieszczenie]
Data wytworzenia 2023-02-07, ostatniej modyfikacji 2023-02-07 11:55

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV na dz. o nr ewid.: 172, 202/34 i 202/39 obręb Młodasko, gm. Kaźmierz.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV na działkach o nr ewid.: 172, 202/34 i 202/39 obręb Młodasko, gm. Kaźmierz. [obwieszczenie]
1 / 9
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.