Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kaźmierzu
Menu góra
Strona startowa Aktualności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Aktualności, menu 1235 - BIP - Urząd Gminy w Kaźmierzu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Aktualności

Data wytworzenia 2024-02-23, ostatniej modyfikacji 2024-02-23 09:51
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-03-08 23:59

Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o nowym terminie załatwienia sprawy: wydanie decyzji środowiskowej budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 82MW na dz. 107/2, 107/5 w m. Gaj Wielki

Wójt Gminy Kaźmierz NI.6220.1.2024 Kaźmierz 23.02.2024r. OBWIESZCZENIE – zawiadomienie stron postępowania o nowym terminie załatwienia sprawy Dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 82 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach nr 107/2, 107/5 obręb Gaj Wielki,
Data wytworzenia 2024-02-12, ostatniej modyfikacji 2024-02-19 14:23
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-02-26 23:59

Obwieszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowości Bytyń rej. "Pniewska I"

NI.6721.9.9.2016 Kaźmierz, 13 lutego 2024 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kaźmierz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowości Bytyń rej. "Pniewska I", Gmina Kaźmierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r.
Data wytworzenia 2024-02-16, ostatniej modyfikacji 2024-02-19 08:49

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV  na dz. nr geod.: 19, 20, 215 i 218 obręb Gaj Wielki,

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV przewidzianej do realizacji na dz. nr geod.: 19, 20, 215 i 218 obręb Gaj Wielki, gm. Kaźmierz. [obwieszczenie]
Data wytworzenia 2024-02-16, ostatniej modyfikacji 2024-02-16 14:16
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-03-01 23:59

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wystąpieniu o opinie Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 82 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. 107/2, 107/5 Gaj Wielki

Wójt Gminy Kaźmierz NI.6220.1.2024 Kaźmierz 16.02.2024r. O B W I E S Z C Z E N I E zawiadomienie stron o wystąpieniu o opinie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60 – 529 Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. B. Chrobrego 8, 64 – 500 Szamotuły Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Szewska 1, 61 – 760 Poznań Dotyczy przedsięwzięcia pn:
Data wytworzenia 2024-02-16, ostatniej modyfikacji 2024-02-16 12:14
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2025-02-17 23:59

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 82 MW na dz. 107/2 i 107/5 Gaj Wielki

Wójt Gminy Kaźmierz NI.6220.1.2024 Kaźmierz 16.02.2024r. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz na podstawie art. 73 ust. 1, art. 30 i 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
Data wytworzenia 2024-02-16, ostatniej modyfikacji 2024-02-16 11:48
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-03-01 23:59

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 82 MW na dz. 107/2 i 107/5 w m. Gaj Wielki

Wójt Gminy Kaźmierz NI.6220.1.2024 Kaźmierz 16.02.2024r. O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz na podstawie art. 73 ust. 1, art. 30 i 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
Data wytworzenia 2024-02-13, ostatniej modyfikacji 2024-02-13 10:42
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-03-06 23:59

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 6.7 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu 6 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.7 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Funduszy Europejskich dla Wielkopolski
Data wytworzenia 2024-02-08, ostatniej modyfikacji 2024-02-12 14:17
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-03-06 23:59

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaźmierz – Kiączyn rejon ulic Dolnej – Poznańskiej II, Gmina Kaźmierz – etap I

PPPD.6721.3.9.2022 Kaźmierz, 8 lutego 2024 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kaźmierz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaźmierz – Kiączyn rejon ulic Dolnej – Poznańskiej II, Gmina Kaźmierz – etap I wraz z prognozą odziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
Data wytworzenia 2024-02-07, ostatniej modyfikacji 2024-02-07 13:06
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-02-29 23:59

Wybory uzupełniające na ławników na kadencję obejmującą lata 2024 – 2027

Ogłoszenie w sprawie wyborów uzupełniających na ławników na kadencję obejmującą lata 2024 – 2027 Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych uprawnione podmioty mogą zgłaszać do Biura Rady Gminy Kaźmierz do dnia 29 lutego 2024 r. Radzie Gminy Kaźmierz kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Uprawnionymi podmiotami, które Radzie Gminy
Data wytworzenia 2023-10-20, ostatniej modyfikacji 2024-02-07 11:15
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2024-04-03 23:59

Petycja w sprawie linii autobusowej nr 886

pobierz treść petycji odpowiedź na petycję
1 / 12
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.