Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kaźmierzu
Menu góra
Strona startowa Informacje Deklaracja dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności, bieżące, menu 1300 - BIP - Urząd Gminy w Kaźmierzu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Gminy w Kaźmierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://kazmierz.biuletyn.net/

Data publikacji: 2002-10-22

Data aktualizacji: 2019-03-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia: 2020-09-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Ozimek, tomasz.ozimek@kazmierz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 29 37 305. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Architektura

Parter Urzędu Gminy w Kaźmierzu jest dostępny architektonicznie dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Od strony ulicy Elizy Orzeszkowej znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku urzędu znajduje się podjazd dostosowany dla osób na wózkach. Budynek urzędu jest obiektem piętrowym. W środku występują progi i schody ograniczające poruszanie się. Budynek nie posiada toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych ani wind. Do budynku można wchodzić z psem asystującym. Osoby niesłyszące i głuchonieme zamierzające skorzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w naszym urzędzie zobowiązane są zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy w Kaźmierzu, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego, zgłoszenie wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowanie o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy należy zgłaszać pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Kaźmierzu, ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz lub mailowo wysyłając wiadomość pod adres gmina@kazmierz.pl. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściem do urzędu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie jest wyposażony w oznaczenia w alfabecie Brajla ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym.

Metryka

data wytworzenia
2019-08-22
data udostępnienia
2019-08-22
sporządzone przez
Janusz Stróżyk
opublikowane przez
Ozimek Tomasz
ilość odwiedzin
197
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.