Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kaźmierzu
Menu góra
Strona startowa Informacje Wnioski do pobrania Wydział Organizacyjno-Gospodarczy Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, bieżące, menu 1365 - BIP - Urząd Gminy w Kaźmierzu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Podstawa prawna:

 • art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082, z 2022 poz. 655,1079,1116 ),
 • § 5-14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm., z 2019 r. poz.1636 ),
 • art. 37 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących udzielania pomocy publicznej (Dz.U.  z 2021 poz.743),
 • Umowa Nr DF.VII.323.15.1.2020 z 20 stycznia 2020 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Wojewodą Wielkopolskim,
 • art. 104 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2021 poz.735)
 • art. 109 c w związku z art. 108 ust. 1 pkt 55 oraz art. 106 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2022 r., poz.690)

Wymagane dokumenty:

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do wniosku należy dołączyć kopie:

 • dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • umowy o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego,
 • dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie przez młodocianego egzaminu,
 • formularz informacji o pomocy de minimis,
 • Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych (RODO).

Opłaty:

 • Usługa jest bezpłatna.

Termin odpowiedzi:

 • Do 30 dni.
 • W prawach szczególnie złożonych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne:

 • Wydział Organizacyjno-Gospodarczy

Tryb odwoławczy:

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

 • Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60 poz. 278 ze zmianami) o zawarciu umowy z młodocianym pracodawca zobowiązany jest zawiadomić wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

 

Formularze do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (DOCX, 27 KB)

Metryka

sporządzono
2020-09-18 przez Krata Iwona
udostępniono
2020-09-18 00:00 przez Ozimek Tomasz
zmodyfikowano
2022-09-21 14:39 przez Ozimek Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
277
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.