Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kaźmierzu
Menu góra
Strona startowa Informacje Wnioski do pobrania Wydział Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego Konieczność sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Konieczność sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, bieżące, menu 1338 - BIP - Urząd Gminy w Kaźmierzu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Konieczność sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Konieczność sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Podstawa prawna:

 • Art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz odpowiednio art. 39a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U z 2011 r. Nr 64, poz. 333).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek składa osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej albo pełnoletni członek rodziny wymagający sprawowania bezpośredniej opieki.
 • Do wniosku dołącza się odpowiednio do okoliczności sprawy:
  • oświadczenie osoby lub członka rodziny o braku innych pełnoletnich członków rodziny, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa, obowiązanych do sprawowania opieki,
  • ostateczne orzeczenie o uznaniu członka rodziny za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, wydane na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 289 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288 z późn. zm.), lub zaliczonego do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) – w przypadku złożenia wniosku o uznanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji,
  • oświadczenie woli członka rodziny, wyrażające zgodę na sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki przez osobę - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba,
  • oświadczenie woli osoby, wyrażające zgodę na sprawowanie przez nią bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny - w przypadku gdy wnioskodawcą jest członek rodziny.

Opłaty:

 • Usługa jest bezpłatna.

Termin odpowiedzi:

 • do miesiąca (sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego),
 • do dwóch miesięcy (sprawa szczególnie skomplikowana).

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne:

 • Wydział Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego.
 • Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Kaźmierz
 • Wniesienie odwołania nie wstrzymuje powołania osoby do zasadniczej służby wojskowej.
 • Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Uwagi:

 • Konieczność sprawowania bezpośredniej opieki może zostać orzeczona nad członkiem rodziny wspólnie zamieszkałym z osobą podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej, który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki.

 

Formularze do pobrania:

Wniosek o orzeczenie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.pdf

Metryka

sporządzono
2020-09-17 przez Maćkowiak Iwona
udostępniono
2020-09-17 00:00 przez Ozimek Tomasz
zmodyfikowano
2020-09-17 13:30 przez Ozimek Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
293
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.