Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kaźmierzu
Menu góra
Strona startowa Informacje Deklaracja dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności, bieżące, menu 1300 - BIP - Urząd Gminy w Kaźmierzu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Wójt Gminy Kaźmierz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kazmierz.biuletyn.net.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł, zostały wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Gminy w Kaźmierzu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów - nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia deklaracji:

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Ozimek, tomasz.ozimek@kazmierz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 29 37 305.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Żądanie zawiera:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej, o której mowa powyżej można złożyć skargę do podmiotu publicznego w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Urząd Gminy w Kaźmierzu, ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz
 • E-mail: gmina@kazmierz.pl
 • Tel. 61 29 18 065

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Kaźmierz funkcjonuje w dwóch budynkach. Główny budynek urzędu, zlokalizowany jest przy ulicy Szamotulskiej 20, 64-530 Kaźmierz. Budynek położony jest na narożniku ulic Szamotulskiej i Elizy Orzeszkowej. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Szamotulskiej. Prowadzą do niego schody. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Przy drzwiach zamontowany jest system wzywania asysty. Budynek urzędu jest obiektem piętrowym. W środku występują progi i schody ograniczające poruszanie się. Budynek nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz windy. Na parterze mieszczą się hol i Punkt Obsługi Interesanta. Hol od pozostałej części parteru jest oddzielony szklanymi drzwiami. Po przejściu przez szklane drzwi na lewo znajduje się Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego, a na prawo Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Organizacyjno–Gospodarczy z biurem Rady oraz Skarbnik. Na piętrze na lewo znajduje się sekretariat oraz gabinety Wójta Gminy i Zastępy Wójta oraz Sekretarza, Wydział Promocji Informacji i Komunikacji Społecznej, a na prawo wydziały Nieruchomości i Inwestycji oraz Planowania Przestrzennego i Przetwarzania Danych. Od strony ulicy Elizy Orzeszkowej znajduje się parking oraz jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Bezpośrednio za budynkiem głównym zlokalizowany jest budynek A. Jego adres to ulica Szamotulska 20A, 64 - 530 Kaźmierz. Można do niego dojechać od ulicy Elizy Orzeszkowej. Pomiędzy budynkiem głównym, a budynkiem A jest parking. Na parterze budynku A od strony parkingu znajduje się Punkt dla obsługi klienta wydziału spraw obywatelskich oraz Wydział Podatków i Opłat urzędu gminy w Kaźmierzu. Drzwi budynku A nie otwierają się automatycznie, przy drzwiach zamontowano system wzywania asysty.

Oba budynki są dostępne architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przed wejściem do budynków znajdują się podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Do obu budynków można wchodzić z psem asystującym. W obu budynkach znajdują się pętle indukcyjne dla obsługi osób słabosłyszących. Budynki nie są wyposażone w oznaczenia w alfabecie Brajla ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym.

Urząd zapewnia zdalny dostęp online do usługi tłumacza migowego przez strony internetowe.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, Urząd zapewnia komunikację w formie określonej w tym wniosku (art. 6 ust. 3 lit. d ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).

Metryka

sporządzono
2019-08-22 przez Stróżyk Janusz
udostępniono
2019-08-22 00:00 przez Ozimek Tomasz
zmodyfikowano
2023-03-20 12:07 przez Ozimek Tomasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
924
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.