Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kaźmierzu
Menu góra
Strona startowa Informacje Finanse i majątek Gminy Archiwum Budżet 2005
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Budżet 2005, bieżące, menu 1150 - BIP - Urząd Gminy w Kaźmierzu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Budżet 2005

Budżet 2005

Uchwała Nr XXVIII/184/04
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 20 grudnia 2004r.

w sprawie: uchwalenia budżetu na 2005r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.9d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806) oraz art.109, art.116 ust.1,4,5, art.122, art.124, art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r Nr 15, poz.148, Nr45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 123, poz.1291, Nr 121, poz.1264), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627, Nr 115, poz.1229, z 2002r. Nr74, poz.676, Nr113, poz.984, Nr153, poz.1271,Nr 233, poz.1957, z 2003r. Nr 46, poz.392, Nr 80, poz.717, Nr 80, poz.721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865, Nr 217, poz.2124, z 2004r. Nr19, poz.177, Nr49, poz.464, Nr70, poz.631, Nr92, poz.880, Nr96, poz.959, Nr 121, poz.1263), Rada Gminy Kaźmierz uchwala co następuje:

§ 1 Określa się dochody budżetu Gminy na 2005r. w wysokości 17.971.195,00zł zgodnie z zał.nr 1

§ 2 Określa się wydatki budżetu Gminy na 2005r. w wysokości 20.413.570,00zł zgodnie z zał.nr 2

§ 3 Dochody ustalone w §1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.138.053,00zł,
zgodnie z zał.nr 3

 

§ 4 Wydatki ustalone w §2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.138.053,00zł, zgodnie z zał.nr 3

§ 5 Określa się źródła pokrycia deficytu, zgodnie z zał.nr 4

§ 6 Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00zł

§ 7 Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, zgodnie z zał.nr 5

§ 8 Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 57.000,00 zł i plan wydatków w kwocie 57.000,00 zł, zgodnie z zał.nr 6

§ 9 Określa się plan przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu w kwocie 1.639.833,00 zł, plan wydatków w kwocie 2.010.366,00 zł oraz plan dotacji przedmiotowej w kwocie 370.533,00 zł, zgodnie z zał.nr 7

§ 10 Ustala się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z zał.nr 8

§ 11 Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70.000,00 zł i plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 70.000,00 zł.

§ 12 Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu.

§ 13 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów pożyczek do wysokości 1.200.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy.

§ 14 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIKI

Zmiany budżetu gminy na 2005 rok
Uchwała nr XXXIII/205/05

Załączniki

Zmiana budżetu gminy na 2005 rok
Uchwała nr XLIII/259/05

Metryka

sporządzono
2006-02-06 przez
udostępniono
2006-02-06 00:00 przez Gąska Ryszard
zmodyfikowano
2020-04-30 13:40 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
578
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.