Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kaźmierzu
Menu góra
Strona startowa Informacje Finanse i majątek Gminy Archiwum Budżet 2003
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Budżet 2003, bieżące, menu 1132 - BIP - Urząd Gminy w Kaźmierzu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Budżet 2003

Budżet 2003

Uchwała Nr III/25/02 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2003r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.9d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984) oraz art.109, art.116 ust.1,4,5, art.122, art.124, art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.z 1999r. Nr 155 poz.1014, z 1999r. Nr 38, poz.360. Nr 49, poz.485, Nr 70, poz.778, Nr 110, poz.1255, z 2000r. Nr 6, poz.69, Nr 12,poz.136, Nr 48, poz.550, Nr 95, poz.1041, Nr 119, poz.1251, Nr 122, poz.1315, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 46, poz.499, Nr 88, poz.961, Nr 98, poz.1070, Nr 100, poz.1082, Nr 102, poz.1116, Nr 125, poz.1368, Nr 145, poz.1623 oraz z 2002r. Nr 41, poz.363 i 365, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 156, poz.1300), art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627, z 2001r. Nr 115, poz.1229, z 2002r. Nr74, poz.676, Nr113, poz.984, NR153, poz.1271), Rada Gminy Kaźmierz uchwala co następuje:

§ 1 Określa się dochody budżetu Gminy na 2003r. w wysokości 11.201.000,00 zgodnie z zał.nr 1

§ 2 Określa się wydatki budżetu Gminy na 2003r. w wysokości 11.201.000,00 zgodnie z zał.nr 2

§ 3 Dochody ustalone w §1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 484.955,00zł, zgodnie z zał.nr 3

§ 4 Wydatki ustalone w §2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 484.955,00zł, zgodnie z zał.nr 3

§ 5 Określa się źródła pokrycia deficytu, zgodnie z zał.nr 4

§ 6 Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00zł

§ 7 Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, zgodnie z zał.nr 5

§ 8 Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 19.000,00 zł i plan wydatków w kwocie 19.000,00 zł, zgodnie z zał.nr 6

§ 9 Określa się plan przychodów środków specjalnych w wysokości 135.900,00 zł i plan wydatków w wysokości 135.900,00 zł, zgodnie z zał.nr 7

§ 10 Określa się plan przychodów Zakładu Komunalnego w Kaźmierzu w kwocie 1.314.400,00 zł, plan wydatków w kwocie 1.860.424,00 zł oraz plan dotacji podmiotowej w kwocie 546.024,00 zł, zgodnie z zał.nr 8

§ 11 Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wysokości 65.000,00 zł i plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 65.000,00 zł.

§ 12 Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu.

§ 13 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów pożyczek do wysokości 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy.

§ 14 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Metryka

sporządzono
2003-07-09 przez
udostępniono
2003-07-09 13:35 przez Iwona Krata
zmodyfikowano
2003-07-09 13:35 przez Iwona Krata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
732
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.